×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

اقسام تفسیر قرآن به قرآن

«تفسیر قرآن به قرآن» انحای مختلفی دارد که برخی از آن ها آسان، و برخی دیگر سخت و دشوار است. بعضی از اقسام آن، به قدری آسان است که شاید عنوان «تفسیر قرآن به قرآن» از آن منصرف باشد؛ چنانکه برخی، به قدری سخت و پیچیده است که به دشواری به ذهن مفسر می رسد. چون پیوند آیات، همیشه از سنخ واژه ها نیست، شاید برخی، آن را از سنخ «تفسیر قرآن به قرآن» ندانند.

برخی از اقسام «تفسیر قرآن به قرآن»:

۱ ـ گاهی صدر آیه قرینۀ ذیل آن، و ذیل آیه، قرینۀ صدر آن است:

در این قسم از تفسیر، بخش مفسِّر متصل به بخش مفسَّر است.

نمونه: در آیۀ مباهله چنین آمده: «فَمَنْ حَاجَّكَ فيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبينَ»؛ «هر گاه بعد از علم و دانشى كه (درباره مسيح) به تو رسيده، (باز) كسانى با تو به محاجّه و ستيز برخيزند، به آنها بگو: «بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنيم، شما هم فرزندان خود را ما زنان خويش را دعوت نماييم، شما هم زنان خود را ما از نفوس خود دعوت كنيم، شما هم از نفوس خود آن گاه مباهله كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم.»[۱]   

با عنایت به شواهد متصل داخلی و شواهد منفصل خارجی، می توان چنین برداشت کرد:

می توان از کلمۀ «ابائنا»، هم معنای «نسائنا» را فهمید و هم معنای «انفسنا» را متوجه شد.

توضیح: با کلمۀ «ابنائنا» چنین برداشت می کنیم که کلمۀ «نسائنا» شامل دختر هم می شود. زیرا در چند مورد که این دو کلمه در کنار هم قرار گرفته، منظور از «نسائنا» خصوص زن به معنای همسر نیست؛ بلکه قدر متیقن آن، دختر است: نظیر آیۀ: «يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ يَسْتَحْيي‏ نِساءَهُم»[۲] زیرا فرعون، فرزندان بنی اسرائیل را اگر پسر بودند می گشت و اگر دختر بودند زنده نگه می داشت. بنابراین، شمول کلمۀ «نسائنا» برای دختر کاملا صحیح است؛ چنانکه شأن نزول آیه هم آن را تأیید می کند.

همچنین با کلمۀ «ابنائنا» می توان چنین استنباط کرد که کلمۀ «انفسنا» معنای «رجالنا» نیست؛ زیرا اگر کلمۀ انفس در قبال کلمۀ نساء واقع می شد، ممکن بود از «نساء» معنای زن یا زنان و از «انفس» معنای رجال را متوجه شد، ولی چون «ابناء» در آیه ذکر شده، می توان فهمید که منظور از کلمۀ «انفس»، رجال نیست.  

۲ ـ گاهی از ظهور سیاق آیات، یا هدف نهایی آن ها، معنای آیه روشن می شود.

نمونه: تدبر در سیاق آیۀ تطهیر (إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً[۳]) نشان می دهد که محتوای آن مخصوص گروهی معین است، و شامل زنان پیامبر اکرم(صلی­ الله ­علیه ­و آله) نمی شوند.

توضیح: در آیات ۲۸ تا ۳۴ سوره احزاب، همگی مشتمل بر ضمایر «جمع مؤنث» است و تنها جمله ای که پیام تطهیر را به همراه دارد، مشتمول بر دو ضمیر «جمع مذکر» است که چنین ضمیری با سیاق گذشته و آیندۀ جملۀ مزبور هماهنگ نیست. از این دگرگونی ضمیر می توان استنباط کرد که مراد از آیۀ تطهیر، زنان پیامبر اکرم(صلی­ الله ­علیه ­وآله) نیستند، چنان که شأن نزول نیز آن را تأیید می کند. در غیر این صورت، جا داشت که از آن ها با عبارت: «عَنکُنَّ» و «لِیُطَهِرَکُنَّ» یاد شود. همان طوری که بیش از «بیست بار» از آنان در قبل و بعد از جملۀ یاد شده، با ضمیر «جمع مؤنث» تعبیر شده است.

تذکر: جمله ای که در سیاق آیه یا آیات قرار می گیرد، یا معنای آن معلوم است و یا مبهم. در صورت اول که مشکلی نیست و در صورت مبهم بودن معنا، می توان از ظهور سیاق قبل و بعد، پی به پیوستگی آن با مجموع پیام، و یا گسستگی آن از مجموع پیام، برد. آن چه دربارۀ آیۀ تطهیر بیان شده ناظر به این است که از سیاق قبل و بعد آیۀ تطهیر استفاده می شود که جملۀ مزبور از جملات قبل و بعد خود گسسته است؛ خواه، به صورت جداگانه نازل شده باشد و خواه به عنوان جملۀ معترضه فرود آمده باشد.

گاهی به وسیلۀ ظهور سیاق می توان پیوستگی کلمۀ مشکوک را استنباط کرد:

نمونه: در آیۀ: «إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذينَ كَفَرُوا السُّفْلى‏ وَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ»[۴] که محور اصلی آن، حمایت ویژۀ خدا از رسول اکرم(صلی­ الله­ علیه ­وآله) است، ضمیرهای مفرد مذکر در پنج کلمۀ «تنصروه»، «نصره»، «اخرجه»، «یقول»، «لصاحبه» به حضرت رسول اکرم بر می گردد. مرجع ضمیر در کلمۀ «علیه» و نیز احتمالا در کلمۀ «ایده» مشکوک است که آیا به حضرت برمی گردد یا به شخص همراه حضرت در درون غار! مقتضای سیاق آیه (به صرف نظر از شواهد خارجی) این است که این ضمیرهای مشکوک المرجع، همانند ضمایر پنج گانۀ معلوم المرجع به شخص رسول اکرم برمی گردد، نه به غیر آن حضرت.

بنابراین، پیوستگی این دو ضمیر به ضمابر قبلی از ظهور سیاق استنباط می گردد که مانع گسستگی این دو ضمیر از آن ضمایر است.

۳ ـ گاهی اوقات، عناوین حذف شده به شیوه هایی معلوم می گردد. از ذکر مبتدا یا خبر، فاعل یا فعل و نیز از ذکر شرط و جزا می توان به عناوین محذوف پی برد.

این قسم ممکن است به هم اتصال لفظی داشته و ممکن است از هم منفصل باشد. مانند این که فعل در جمله ای محذوف است و چند فعل می تواند در تقدیر باشد، لیکن به شهادت فعل معین که در جمله دیگر واقع شده و در همین سیاق قرار دارد، می توان استظهار کرد که آن فعل محذوف کدام است.

نمونه اول: مثلا در «وَ إِلى‏ ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً»[۵] می توان برای تعیین فعل محذوف، از آیۀ دیگر همان سوره  که قبل از آن ذکر شده، کمک گرفت: «لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى‏ قَوْمِهِ»[۶]  با نظر به این آیه، چنین استظهار می شود که فعل محذوف، «ارسلنا» است. همان گونه که کلمۀ «الی» شاهد آن است. همچنین دربارۀ «وَ إِلى‏ عادٍ أَخاهُمْ هُودا»[۷] نیز همین استنباط وجود دارد.

نمونه دوم: در تعیین فعل محذوف آیۀ «وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتي‏ أَحْصَنَتْ فَرْجَها...»[۸] چند احتمال وجود دارد. ولی مناسبت ترین فعل محذوف برای نصب کلمۀ «مریم»، فعل «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً» است که در آیۀ قبل همان سوره یاده شده: «وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ..[۹]  

۴ ـ گاهی از تصریح به علت یا معلول یا از ذکر علامت یا دلیل می توان پی برد که چه چیزی در آیۀ بعدی حذف شده. 

نمونه: در آیۀ: «وَ تَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ هُمْ لا يُبْصِرُونَ»[۱۰] حکم به نابینایی باطنی کافران شد، ولی علت عدم رؤیت آنان یاد نشد؛ لیکن در آیات دیگر، علت چنین نسبتی بیان شد و آن کوری باطنی کافران است: «إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً عَمينَ»[۱۱]

همین کوردلی علت همۀ رذائل است و موجب می شود که: ناشنوار باشند: «وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى‏ لا يَسْمَعُوا»[۱۲]

در گمراهی و ضلالت باشند: «و أُولئِكَ هُمُ الضَّالُّون»[۱۳]

به جای دیدن گمرانی خود، پیامبردان الهی را متهم به «ضلالت» کنند، و آن ها را «دروغگو» و «سفیه» بدانند: «قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ في‏ ضَلالٍ مُبين»؛ « (ولى) اشراف قومش به او گفتند: «ما تو را در گمراهى آشكارى مى ‏بينيم!»[۱۴] «إِنَّا لَنَراكَ في‏ سَفاهَةٍ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكاذِبينَ»؛ «ما تو را در سفاهت (و نادانى و سبك مغزى) مى‏بينيم، و ما مسلّماً تو را از دروغگويان مى‏دانيم!»[۱۵]

۵ ـ گاهی آیاتی که با یکدیگر تفسیر می شود، هیچ گونه اشتراکی در واژه ها با همدیگر ندارند تا با رهنمود معجمها بتوان آیات مناسب را گردآوری کرد، بلکه فقط پیوند معنوی با همدیگر دارد.

مانند عنوان «اَب» و عنوان «والد». عنوان «اَب» گرچه بر پدر اطلاق می شود، لیکن اطلاق آن بر غیر پدر مانند عمو هم در قرآن آمده است: نظیر: «أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ»[۱۶] زیرا در این آیه، یکی از پدران حضرت یعقوب، جناب اسماعیل شمرده شده، با این که می دانیم حضرت اسماعیل، عموی جناب یعقوب(فرزند اسحاق) بوده است.

بنابراین، عنوان «اَب» علاوه بر پدر، بر عموم اطلاق می گردد. از این رو در مورد آزر تردید پدید می آید که آیا پدر حضرت ابراهیم بوده یا عموی ایشان! : «وَ إِذْ قالَ إِبْراهيمُ لِأَبيهِ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَة»[۱۷]

با توجه به این مطلب، به تردید می افتیم که منظور حضرت ابراهیم از «اَب» آیا پدر ایشا نبوده یا عموی او!

با در نظر گرفتن آیات دیگر می توان فهمید که به طور قطع و یقین، پدر ابراهیم(علیه السلام) مردی موحد بوده است.

الف) برای پیامبر و برای مؤمنان سزاوار نیست که برای مشرکان ـ هر چند از نزدیکانشان باشند ـ طلب آمرزرش کنند: «ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكينَ وَ لَوْ كانُوا أُولي‏ قُرْبى‏ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحيم»؛ «براى پيامبر و مؤمنان، شايسته نبود كه براى مشركان (از خداوند) طلب آمرزش كنند، هر چند از نزديكانشان باشند (آن هم) پس از آنكه بر آنها روشن شد كه اين گروه، اهل دوزخند!»[۱۸]

ب) طلب آمرزش حضرت ابراهیم برای «اَب» خود، تنها به خاطر وعدۀ تشویقی او بود و آن گاه که کاملا روشن شد او (اَب) دشمن خداست، از او بیزاری جست؛ یعنی دیگر برای او استغفار نکرد: «وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهيمَ لِأَبيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهيمَ لَأَوَّاهٌ حَليم»؛ «و استغفار ابراهيم براى پدرش [عمويش آزر]، فقط بخاطر وعده‏اى بود كه به او داده بود (تا وى را بسوى ايمان جذب كند) امّا هنگامى كه براى او روشن شد كه وى دشمن خداست، از او بيزارى جست به يقين، ابراهيم مهربان و بردبار بود!»[۱۹]

ج) حضرت ابراهیم در دوران سالمندی و در اواخر زندگی خود در نیایش چنین می گوید: «رَبَّنَا اغْفِرْ لي‏ وَ لِوالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ»؛ «پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را، در آن روز كه حساب برپا مى‏شود، بيامرز!»[۲۰]

با توجه به این که حضرت ابراهیم، قبلا از آزر تبری جسته بوده، مشخص می شود که که آزر پدر حضرت نبوده و با توجه به این که در دوران پیری، برای پدر و مادر خود طلب آمرزش می کند، معلوم می شود که والدین او اهل ایمان بوده اند.

این قسم از تفسیر آیه به آیه بر اثر «پیوند معنوی» مطالب آن ها با یکدیگر است، نه «پیوند واژه ها».

۶ ـ گاهی اوقات، آیات هم آوای تفسیری نسبت به یکدیگر نه تنها اشتراکی در واژگان آیات ندارند، بلکه کلمات آن ها نزدیک به هم نیز نیست و تنها پیوند عمیق مفهومی میان آن ها می تواند راه گشای تفسیر آیه به آیه باشد.

نمونه: «لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُون»؛ «اگر در آسمان و زمين، جز «اللَّه» خدايان ديگرى بود، فاسد مى‏شدند (و نظام جهان به هم مى‏خورد)! منزه است خداوند پروردگار عرش، از توصيفى كه آنها مى‏كنند!»[۲۱]

این آیه به سند برهان تمانع معروف است که محور بحث های مهم فلسفی و کلامی است.

برخی در تلازم مقدم و تالی تردید دارند و چنین می پندارند که اگر خدایان متعدد بر اثر علم به واقع و نزاهت از جاه طلبی و غرض ورزی، همگی مصلحت جهان آفرینش در اصل ایجاد و کیفیت پرورش آن را اعمال کنند، محذور فساد و تبهانی ایجاد نمی شود. زیرا منشأ فساد، یا جهل به مصالح واقعی جهان است یا جاه طلبی و غرض ورزی، و خدایان از گزند «جهل علمی» و «جهالت عملی» مصونند.

بنابراین، می شود که خدایان متعدد باشند و در عین  حال، فسادی هم در عالم رخ ندهد.

چون چنین شبهه ای برای بعضی مطرح بوده و توان رفع آن را نداشتند، برهان تمانع را به برهان «توارد علل»، یعنی محال بودن توارد دو علت مستقل بر معلول واحد ارجاع داده، آیۀ مزبور را بر اساس آن تفسیر کردند.

لیکن با تدبر در برخی آیات دیگر که همین مطلب تمتنع را به صورت تمثیل بیان می کند، معنای آیۀ سورۀ انبیاء روشن می شود.

آن آیۀ تمثیلی این است: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَ رَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ»؛ «خداوند مثالى زده است: مردى را كه مملوك شريكانى است كه درباره او پيوسته با هم به مشاجره مشغولند، و مردى كه تنها تسليم يك نفر است آيا اين دو يكسانند؟! حمد، مخصوص خداست، ولى بيشتر آنان نمى‏دانند.»[۲۲]

در این مثال، یقینا کیفیت ادارۀ امور دو خدمتگزار یکسان نیست. اگر بیش از یک خدا هم در عالم حکمفرما باشد، آن جهان، ناهماهنگ، و غیرمنسجم خواهد بود و چون جهان کنونی منسجم و هماهنگ است، معلوم می شود حتما تحت تدبیر یک خداست.

علت واقعی ناسازگاری خدایان

ناسازگار بودن خدایان، نه به دلیل جهل علمی است و نه به جهت، جهل عملی، تا گفته شود “خدایان از این دو جهل مبرا هستند!” بلکه ناسازگاری آن ها را در جای دیگری باید جستجو کرد:

الف ـ خداوند بسیط محض است و هیچ گونه ترکبّی در او نیست.

ب ـ خداوند، دارای همۀ کمالات علمی و عملی است.

ج ـ خداوند چون بسیط است و جامع همۀ کمالات علمی و عملی است، همۀ آن کمال ها که یکی از آن ها علم ازلی و نامتنهی است، عین ذات اوست، نه جزو ذات و نه خارج از آن.

د ـ چون ذات ها متباینند علم ها نیز که عین ذات است، متباین خواهد بود.

هـ ـ چون غیر از خداوند چیزی در جهان نیست تا خداوند کار خود را مطابق با آن و در سنجش با میزان آن انجام دهد، پس سخن از «واقع» و «نفس الأمر» بعد از افاضۀ خداوند مطرح است، نه در عرض خداوند و قبل از افاضۀ او. پس نمی توان گفت که خداوند جهان را مطابق با مصلحت نفس الأمر آفرید، زیرا اصل مصلحت، نفس الأمر، و هر چیزی غیر از ذات خداوند فرض شود، فعل، مخلوق و محتاج به اوست.

و ـ تنها واقعیت هستی، خودِ خداوند است و چون فرض شد در دو خداوند، دو ذات متباین، دو علم متشاکس و دو تشخیص متنازع وجود دارد، قطعا جهانی که یافت می شود متشاکس، متنازع و متنافر خواهد بود. چنانکه می فرماید: «… لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى‏ بَعْض...»؛ «هر يك از خدايان مخلوقات خود را تدبير و اداره مى‏كردند و بعضى بر بعضى ديگر برترى مى‏جستند»[۲۳]  

چون جهان هستی منزه از صفات یاد شده است، می فرماید: «الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى‏ في‏ خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى‏ مِنْ فُطُورٍ»؛ «همان كسى كه هفت آسمان را بر فراز يكديگر آفريد در آفرينش خداوند رحمان هيچ تضادّ و عيبى نمى‏بينى! بار ديگر نگاه كن، آيا هيچ شكاف و خللى مشاهده مى‏كنى؟»[۲۴]

۷ ـ گاهی آیاتِ هماهنگ تفسیری نسبت به یکدیگر پیوند تصویری یا تصدیقی از جهت تحلیل مبادی فهم ندارد تا به وسیلۀ آیه ای معنای آیۀ دیگر روشن شود، بلکه با هم پیوند ترتیبی و تاریخی دارد؛ مانند این که از انضمام آیه ای به آیۀ دیگر، معلوم می شود کدام آیه قبلا نازل شده و کدام آیه، بعداً فرود آمده است.

نمونه: از انضمام آیۀ: «وَ اللاَّتي‏ يَأْتينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيلاً»؛ «و كسانى از زنان شما كه مرتكب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را بعنوان شاهد بر آنها بطلبيد! اگر گواهى دادند، آنان [زنان‏] را در خانه ها (ى خود) نگاه داريد تا مرگشان فرارسد يا اينكه خداوند، راهى براى آنها قرار دهد.»[۲۵] با آیۀ: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‏ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة...»؛ «هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد…»[۲۶]  گذشته از آن که معنای «سبیل» مشخص می شود، معلوم می گردد که سورۀ نور بعد از سورۀ نساء نازل شده است. یا لااقل این بخش از سوره نور، بعد از بخش معین از سورۀ نساء فرود آمده است.

۸ ـ گاهی از آیات منسجم تفسیری می توان پی به چینش امور در قوس نزول، از مبدأ جهان برد، یا می توان در قوس صعود به طرف غایت و نهایت عالم که همان مبدأ نخست است، حرکت کرد. یعنی مراتب صدور فیض از خداوند معلوم می گردد. و مراحل برچیدن نظام کیهانی در بازگشت آدم و عالم به سوی خداوند روشن می شود.

نمونه: با ضمیمه کردن آیاتی که در رابطه با پدیدار شدن قیامت و نفخۀ صور اول است می توان به مراحل برچیده شدن کوه ها پی برد. که از کجا شروع می شودد و به کجا ختم می گردد.

وضعیت کوه­ها: کوه­ ها با آن همه عظمت و استواری در آستانۀ آن روز به صورت تلی از شن ­های متراکم در می ­آیند: «وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثيباً مَهيلاً».[۲۷] و سپس به صورت پشم زده شده در می­ آیند: «وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوش‏».[۲۸] بعد از آن به شکل گرد و غبار در آمده در فضا پراکنده خواهد گشت: «وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا * فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا».[۲۹] تا جایی که دیگر اثری از آن­ ها باقی نخواهد ماند و به شکل سراب خواهند گشت: «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً».[۳۰]

۹ ـ گاهی آیه ای به عنوان متن نازل می شود پرسش های فراوانی را به همراه دارد، که برخی از آن پرسش ها به وسیلۀ صراحت یا ظهور لفظی آیات دیگر که به منزلۀ شرح آن است فهمیده می شود، ولی برخی دیگر از پرسش ها از راه استلزام یا ملازمه یا تلازم و مانند آن پاسخ می یابد.

نمونه: در آیۀ: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ في‏ سِتَّةِ أَيَّام»؛ « پروردگار شما، خداوندى است كه آسمانها و زمين را در شش روز [شش دوران‏] آفريد»[۳۱] گذشته از معنای شش روز، سؤال هایی را تداعی می کند که به برخی از آن ها اشاره می شود:

الف ـ آیا منظور، خصوص آسمان ها و زمین است یا اعم از آن چه در بین آن هاست؟

ب ـ در این صورت که مقصود، اعم از آسمان ها و زمین و آن چه در بین آن هاست باشد، آسمان ها و زمین در چند روز خلق شدنه و زمین در چند روز آفریده شده و آن چه بین آن هاست در چند روز خلق شده است؟

پاسخ این پرسش ها را می توان با انضمام آیات دیگر به دست آورد:

پاسخ پرسش اول در این آیه ذکر شده: «الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما في‏ سِتَّةِ أَيَّامٍ»[۳۲] و مشخص می شود که منظور، اعم از اسمان و زمین، و آن چه است که میان آن ها قرار دارد.

اما پرسش دوم. خلقت آسمان ها در دو روز انجام شد: «ثُمَّ اسْتَوى‏ إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعينَ * فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ في‏ يَوْمَيْنِ…»[۳۳]

خلقت زمین هم در دو روز انجام پذیرفت: «قُلْ أَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذي خَلَقَ الْأَرْضَ في‏ يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً ذلِكَ رَبُّ الْعالَمينَ»[۳۴]

برای پاسخگویی به مدت خلقت آن چه میان آسمان و زمین است، کافی است که عدد «چهار» (مدت خلقت آسمان و زمین) را از «شش» کم کنیم، تا به عدد «دو» برسیم و همین برای ما کفایت می کند. در این قسم اخیر آیه ای یافت نشد که مستقلا پاسخ آن را مطرح کند و آن چه از آیۀ: «وَ قَدَّرَ فيها أَقْواتَها في‏ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلينَ»؛ «و موادّ غذايى آن را مقدّر فرمود،- اينها همه در چهار روز بود- درست به اندازه نياز تقاضا كنندگان!»[۳۵] استظهار می شود، راجع به تأمین مواد غذایی در طی فصول چهارگانه است، که به لحاظ غالب مناطق مسکونی است.                                    

(برگرفته از تفسیر تسنیم، ج۱، ص۱۱۰ ـ ۱۲۶)


[۱] . آل عمران، آیۀ۶۱٫

[۲] . قصص، آیۀ۴٫

[۳] . احزاب، آیۀ۳۳٫

[۴] . توبه، آیۀ۴۰٫

[۵] . اعراف، آیۀ۷۳٫

[۶] . اعراف، آیۀ۵۹٫

[۷] . اعراف، آیۀ۶۵٫

[۸] . تحریم، آیۀ۱۲٫

[۹] . تحریم، آیۀ۱۱٫

[۱۰] . اعراف، ۱۹۸٫

[۱۱] . اعراف، ایۀ۶۴٫

[۱۲] . اعراف، ایۀ۱۹۸٫

[۱۳] . آل عمران،آیۀ۹۰٫

[۱۴] . اعراف، ایۀ۶۰٫

[۱۵] . اعراف، آیۀ۶۶٫

[۱۶] . بقره، ایۀ۱۳۳٫

[۱۷] . انعام، آیۀ۷۴٫

[۱۸] . توبه، آیۀ۱۱۲٫

[۱۹] . توبه، ایۀ۱۱۴٫

[۲۰] . ابراهیم، آیۀ۴۱٫

[۲۱] . انبیاء، ایۀ۲۲٫

[۲۲] . زمر، ایۀ۲۹٫

[۲۳] . مؤمنون، آیۀ۹۱٫

[۲۴] . ملک، آیۀ۳٫

[۲۵] . نساء، آیۀ۱۵٫

[۲۶] . نور، آیۀ۲٫

[۲۷] . مزمل، آیۀ۱۴٫

[۲۸]. قارعه، آیۀ۵٫

[۲۹]. واقعه، آیات ۵ و ۶٫

[۳۰] . طه، آیۀ۱۰۵٫

[۳۱] . اعراف، آیۀ۵۴٫

[۳۲] . فرقان، ایۀ۵۹٫

[۳۳] . فصلت، ایات ۱۱ و ۱۲٫

[۳۴] . فصلت، آیۀ۹٫

[۳۵] . فصلت، آیۀ۱۰٫ 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.


question