بسم الله الرحمن الرحیم

نام ها و القاب حضرت فاطمۀ زهرا (سلام الله علیها)  

دختر بچه مذهبی۱)      صدیقه : بسیار راستگو

۲)      مبارکه :

۳)      طاهره :

۴)      زکیه : دوری از هرگونه رجس و ناپاکی

۵)      راضیه :

۶)      مرضیه :

۷)      انسیّةحوراء : انسان بهشتی   

۸)      عفیفه : پاکدامن

۹)      رشیده : کامل

۱۰)  صابره : پایدار

۱۱)  سلیمه : سالم، اهل سازش، بی عیب ونقص

۱۲)  صفیّه : برگزیده

۱۳)  علیمه : دانا

۱۴)  معصومه : نگهداشته شده،بی گناه  

۱۵)  منصوره : یاری شده ، خداوند او را یاری کرده است  

۱۶)  مطهره : پاکیزه شدن 

۱۷)  حکیمه : با حکمت و دارای فهم و ادراک حکیمانه

۱۸)  فهیمه : با فهم  

۱۹)  عابده : پرستنده

۲۰)  زاهده : پارسا

۲۱)  عطوفه : با عاطفه و محبّت

۲۲)  رئوفه : دلسوز و مهربان

۲۳)  حنّانه : غمخوار و با محبّت

۲۴)  شفیقه : دلسوز و مهربان

۲۵)  کوثر : صاحب خیر فراوان ، صاحب فرزندان بسیار

نام های اسلامی دیگر برای دختر خانم ها:

۱)      آلاء : نعمتها. (از اسامی قرآنی)

۲)      آیه : نشانه. نشانۀ خدا

۳)      آیات : نشانه های خداوند.

۴)      اسنا : بانوی بزرگوار و بلندمرتبه  

۵)      اسراء : اسم یکی از سوره های قرآن، به معنی معراج پیامبر

۶)      بشری : بشارت. (از القاب قرآن) بشارت برای مومنین

۷)      تالیا : تلاوت کنندۀ قرآن

۸)      ترنم : زمزه یک نغمه، آواز، نغمه

۹)      تکتم : نام چاه زمزم. نام مادر امام رضا (علیه السلام) بانوی رازدار و رازنگهدار

۱۰)  تسنیم : رودی در بهشت (سورۀ مطففین)

۱۱)  ثنا : حمد، شکر، سپاس

۱۲)  جنان : بهشت ها، باغها (از اسامی قرآنی)

۱۳)  حنیفا : حق، ایستاده و راست قامت  

۱۴)  حنیفه: حق، ایستاده و راست قامت

۱۵)  حورا : حور، حور بهشتی

۱۶)  حامده : سپاسگزار، حمدکننده خدا

۱۷)  حدیث : کلامی از معصومین (علیهم السلام)

۱۸)  حدیثه : نو و تازه

۱۹)  حکیمه : زن حکیم و دانشمند، از القاب حضرت زهرا (سلام الله علیها)

۲۰)  حسنی : نیکو، پسندیده

۲۱)  حسنا : زن زیبا

۲۲)  حماسه : دلیری و شجاعت، کار افتخارآفرین

۲۳)  حنّان : بسیار مهربان، یکی از نام های خداوند.

۲۴)  حنّانه : ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ و غمخوار 

۲۵)  حور آسا : حور (عربی) + آسا (فارسی) آن که چون حور زیباست.

۲۶)  حوریا : آنکه چون حور زیباست.

۲۷)  حِلما : دختر صبور، از صفات حضرت زینب

۲۸)  حلیا : آنچه در چشم خوش میدرخشد (حلی+ا)

۲۹)  خضرا: سبز ،تازه

۳۰)  دینا : اسم خواهر حضرت یوسف ،به معنی دین هم هست

۳۱)  دعاء : دعا، راز و نیاز و درخواست

۳۲)  ردا : عقل و خرد

۳۳)  راحل : دختر مهاجر

۳۴)  رافعه : اوج دهنده، رفیع کننده (باعث افتخار)

۳۵)  رایحه :عطر خوش(رایحه الجنت) ،عطر حضرت زهرا

۳۶)  راکعه : رکوع کننده،(در قرآن آمده:وارکعوا مع الراکعین)

۳۷)  راحیل : نام یک فرشته، راحیل عربی شدهٔ لغت عبری رَجِل به معنای بی گناه است. راحیل همسر دوم و محبوب یعقوب و مادر یوسف و بنیامین است.

۳۸)  رحمه : نام همسر حضرت ایوب.

۳۹)  رضوانه : بهشتی

۴۰)  رُمّان : انار، میوه بهشتی در قرآن

۴۱)  رُمّانه : دختری که مانند انار لطیف است

۴۲)  ریحانه : گل خوشبو و معطر. نام مادر امام رضا (علیه السلام)، از القاب حضرت زهرا

۴۳)  رمیصا : بانوی دلیر و جنگجوی صدر اسلام که از زنان دیگر و همچنین خیمه پیامبر دفاع کرد تا اینکه پس از مقاومت و دلیری بسیار شهید شد.

۴۴)  زمزم : نام چشمه ای که به خاطر دعای مادر حضرت اسماعیل در مکه نمایان شد

۴۵)  زیتون : از اسامی قرآنی و یکی از میوه هایی که در قران به آن سوگند خورده شده.

۴۶)  زیتونه : یک دانه زیتون

۴۷)  ساجده : دختر سجده کننده (عبادت کننده خدا)

۴۸)  ساعده : دختر مددیار، یاری کننده

۴۹)  سامیه : یعنی بانوی بلندمرتبه و از القاب حضرت زینب

۵۰)  سبا : سوره ۳۴ قرآن کریم، شهری در یمن که بلقیس ملکه آنجا بوده، در عبری به معنی انسان

۵۱)  سِتیا (setia) : زن با حیا . بانوی بلند مرتبه . نام حضرت معصومه که دختر حضرت موسی ابن جعفر هستند

۵۲)  سدنا: سجده کننده بر خانه خدا – مرکب از سدن(عربی) به معنای سجده کردن به کعبه + ابف فاعلی (فارسی)

۵۳)  سجده : تواضع در برابر خداوند.

۵۴)  ساجده: خانمی که در برابر خداوند سجده می کند.

۵۵)  سلاله : یعنی نسل، از القاب حضرت زهرا

۵۶)  سما : آسمان

۵۷)  سوره : سوره قرآن

۵۸)  سنا : روشنایی

۵۹)  سَندَس (sandas): پارچه ای ابریشمی و لطیف ، در قرآن آمده است که لباس ابرار از جنس سندس ساخته شده استدمعنی دیگرش میشه دختری که پوشاننده بهشتیان است

۶۰)  شریفه : زن شرافتمند

۶۱)  ِشعری (shera) : نام ستاره ای ،در قرآن هم آمده

۶۲)  شفیعه : زن شفاعت کننده

۶۳)  شکرانه : معنیش روشه

۶۴)  صونا : دوری از گناه ، خویشتنداری از گناه

۶۵)  صبرا: بردباری

۶۶)  صالحه : دختر و زن نیکوکار

۶۷)  ضحی: سپیده صبح،در قرآن بهش قسم خورده شده

۶۸)  طهورا : پاکیزه، پاک کننده ، از اسامی قرآنی (شرابا طهورا)

۶۹)  عرشیان : عرش(عربی) + ی(فارسی) + ان(فارسی) ملائکه، فرشتگان

۷۰)  عارفه : زن عالم و عارف

۷۱)  عادله : زن عادل

۷۲)  عابده : زن عبادت کننده

۷۳)  عاتکه : نام دختر عبدالمطلب. در واقع نام عمه پیامبر

۷۴)  عادیات : اسم سوره ای از قرآن

۷۵)  عالیه : عنوانی احترام آمیز برای بانوان،به روایتی نام دختر امام علی النقی(ع)

۷۶)  عامره : آبادکننده

۷۷)  عطیه : هدیه عطا شده (از طرف خداوند)

۷۸)  عفاف : پاکدامنی

۷۹)  عفیف : پاک دامن

۸۰)  عفیفه : زن پاک دامن

۸۱)  غدیره : گیسوی بافته شده، مونث شده کلمه (غدیر)

۸۲)  غانیه : دختر جوان پاکدامن

۸۳)  فائزه : نائل ، رستگار، از اسامی قرآنی

۸۴)  فائقه : پیروز شده

۸۵)  فارهه : دختر زیبا و با نمک

۸۶)  فاطمیا : اسم حضرت فاطمه به زبان عبری ،حضرت فاطمه با همین نام بر شهری از مردم پرتقال ظاهر شد و خود را صدیقه کبرا معرفی کرد که دوازده فرزند داشت و …(این ماجرا مورد تایید پاپ و تمام کلیساییان است)

۸۷)  فریضه : عمل واجب

۸۸)  فصیحه : فصیح و گویا،بانوی فهمیده

۸۹)  فهیمه : فهیم

۹۰)  کوثر : نیکی بسیار، نام یک سوره قرآن که درباره حضرت زهراست

۹۱)  مائده : خوردنی، طعام، نام سوره ای در قرآن کریم

۹۲)  مُکرّمه : مورد احترام واقع شده، بانوی محترم

۹۳)  مبینا : آشکار و روشن، از اسامی کلام وحی

۹۴)  متینا : دختر متین و باوقار

۹۵)  محیا : یکی از صفات خدا ،زنده و پویا

۹۶)  محیصا : رستگار شده ، پاک و آمرزیده (به فتح میم). در قرآن کریم به معنای محل فرار و پناهگاه آمده است (دارای ریشه پارسی و مذهبی)

۹۷)  مشکات : (در قدیم) چراغدان، از واژه‌های قرآنی

۹۸)  ملیسا : زمانی بین مغرب و نماز عشا؛ ماه صَفر؛ ماهی بین آخر گرما و زمستان

۹۹)  ملیحه : (در قدیم) (به مجاز) ملیح، زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک؛ (در قدیم) دوست داشتنی و مورد پسند

۱۰۰)   ملیکا : اسم رومی، مادر امام مهدی

۱۰۱)   مُهَنّا (mohanna ) : گوارا و خوش

۱۰۲)   مهدیه : هدایت شده.  

۱۰۳)   نفیسه : گران بها، قیمتی؛ ارجمند و گرامی

۱۰۴)   نسیبه : دارای اصل و نسب؛ خویشاوند و نزدیک

۱۰۵)   نورا : درخشان، تابان (از نور میاد)

۱۰۶)   وحیده :

۱۰۷)   هدیه زهرا : دختری که هدیه و عطیه از طرف حضرت زهراست

۱۰۸)   هدی : هدایت، از القاب قرآن،(هدایت برای مومنین)

۱۰۹)   یامین : اسم مادر حضرت یوسف، (مادر بنیامین)

۱۱۰)   یسنا : حمد و ستایش، نماز

متولد سال ۱۳۵۴ هستم. در سال ۷۶، توفیق پیدا کردم تا در جمع خوبان طلبه حضور داشته باشم و مشغول دروس حوزوی شوم. ـــــ بعد از ده سال مطالعه ی دروس حوزوی، وارد درس خارج حوزه شدم و از محضر اساتیدی چون: آیت الله العظمی وحید خراسانی، آیت الله سید احمد خاتمی و آیت الله محمد عندلیب همدانی استفاده کردم. به مدت شش سال از کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی بودم ــــ همچنین در حوزۀ مشاوره ی خانواده، تربیت کودک، امور جوانان و نیز پاسخگویی به مسائل اخلاقی مشغول فعالیت هستم و در این رابطه هم دارای تألیفاتی هستم.
نوشته های مرتبط :

23 پاسخ به نام های زیبا و اسلامی برای دختر خانم ها

 • لیلا

  سلام خیلی عااالیه اسم ها ;-)

  [پاسخ]

 • توحید

  عااااآاااالی بود
  خداقوت

  [پاسخ]

 • مهدی

  ممنون
  عالی بود خیییییییییییییییلللی

  [پاسخ]

 • ناشناس

  بهترین نامها دخیلی عالی

  [پاسخ]

 • سحر

  عالییییی عالییییییی مخصوصا اسم های (فهیمه ملیکا ملیسا)

  [پاسخ]

 • فهیمه

  عالیییی بود

  [پاسخ]

 • ناشناس

  عالی من میخواهم اسم دخترم رو حلما بزارم انشا الله .
  وبسایتتون خیلی خوووووووووبه

  [پاسخ]

 • اروین

  اصلا اسم های خوب نبود به درد بخور نبود

  [پاسخ]

 • ریحانه

  اسم فقط ریحاااانهههه

  [پاسخ]

 • محدثه

  خوب بود ممنون

  [پاسخ]

 • ali

  فکر میکنی اسم خودت خیلی باحاله.
  این اسامی که میبینی لیاقت میخوا ادمو نگه میداره

  [پاسخ]

 • ناشناس

  بسیار عالی بودن فقط اسمی میخام که به معراج بیاد

  [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

مدیر سایت: احمد نباتي
Thumb_141956
ای برادر! پشتیبان «ولی فقیه» باش، اما پیشاپیش «ولی فقیه» بایست و تیرهای زهر آگین دشمن را که به سوی او روانه می شوند به جان خریدار شو ... تنها عافیت طلبان دنیا دوست هستند که عوام فریبانه از «ولایت» و «ولایت مداری» دم میزنند، اما در هنگامه ی فتنه ها و امتحان های سخت، پشت سر ولی فقیه سنگر می گیرند، تا دنیای "فانی" خود را در خطر نبینند!  
ویــژه هـــا
پی گیری پرسش شما
آمار سایت